Hej och välkommen till min hemsida! Från årsskiftet 2017/2018 bedriver jag verksamheten i begränsad omfattning och då primärt i form av psykoterapi ( dock inte längre efter remiss ), samtal och konsultation./Med vänlig hälsning Mikael Nordh

Feature Image 1

Psykoterapi- ett förändringsarbete och samarbetsprojekt.

Ett steg i taget. Ett första samtal för att ömsesidigt kunna ta ställning om ett vidare samarbete känns möjligt. Det är vad jag brukar föreslå när någon kontaktar mig. Jag arbetar utifrån vad man brukar kalla ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär att arbetssättet hämtar stöd från olika inriktningar med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet ( evidens ). Basen vilar främst på interpersonell ( relationell ) psykodynamisk grund och kognitiv teori och metod, i bland kompletterat med inslag av KBT-orienterat arbetssätt. Jag erbjuder psykoterapi både till dem som direkt söker för privat psykoterapi och till dem som kommer efter remiss från landstinget. Vårdavtal med Uppsala läns landsting avseende psykoterapi finns. Jag erbjuder även parsamtal och parterapi.

Feature Image 2

Samtal och konsultation

Samtal och konsultation med en utomstående person kan vara till hjälp både i privatlivet och utifrån yrkesroll. Det gäller oavsett om det gäller att lösa mänskliga problem eller om det sker i syfte att utveckla något man är nöjd med,men tror att det finns utvecklingspotential för att komma mer till sin rätt.Det personliga mötet i ett tryggt samtal med mig handlar i hög grad om reflekterande och utforskning, något som kan bli vägledning för olika slags beslut och vägval.

Feature Image 3

Handledning

Handledning är en vanlig form av stöd vid problemlösning och utveckling av kompetens i arbetslivet. Handledning kan ses både som en investering i verksamhet/kompetens och som en arbetsmiljöåtgärd. Jag har de senaste 25 åren kontinuerligt arbetat med handledning, såväl individuellt som i grupp, till professionella i olika roller ( ofta chefer och ledare ) och miljöer. Det kan ha gällt yrkeshandledning eller processhandledning. Uppdragen har nästan alltid haft både ett hälsomål och ett mål som handlar om att utveckla verksamheten.

Feature Image 4

Föräldraskap

Få saker känns, av många skäl, mer angelägna än att skapa goda uppväxtvillkor för barn. Det som då behövs är att barnens viktigaste stöd på vägen till vuxenlivet, deras föräldrar, har goda förutsättningar att vara en ok mamma eller pappa. Att vara en ok-förälder är inte alltid en enkel eller självklar uppgift. Det behövs både trygghet, självinsikt, kunskaper och sunt förnuft för att klara det. Och mod att söka hjälp när man inte själv klarar av situationen. Bara för att nämna några av många ingredienser i ett ok-föräldraskap.En del av min verksamhet är att ge stöd i föräldraskapet, inte minst med frågor kopplat till papparollen.

"Utan tvivel är man inte riktigt klok"... /Tage Danielsson