• Reflektionsrum

    När jag idag öppnar min nya hemsida gör jag det efter en hel del ”förtankar” som gått fram och tillbaka. Parallellt med hemsidesplaneringen har jag länge tänkt att det vore av värde att då och då, åtminstone för sig själv, stanna upp och formulera saker som man i vardagen noterar, reagerar på eller berörs av. Och göra något mer av det. Förvandla det till en fråga eller sätta ord på något som är diffust eller svårfångat. Eller nåt annat som kan stimulera reflektion och eftertanke.

    Problemet för mig har varit, att det för mig precis som jag tror att det är för de flesta människor, så mycket man hela tiden lever i och med som är intressant, många intryck osv och i att det är svårt att välja ut vad som är viktigt att fånga upp och göra något mer av än att bara observera, tänka en tanke, en kort stund beröras osv. Vi lever i en informationsintensiv tid. Jag har sökt någon röd tråd att hålla mig till  om jag ska göra mina reflektioner  här på min hemsida. Jag vill att det ska vara en röd tråd som är hållbar över tid, allmängiltig och i den meningen att det är erfarenheter och tankar som förmodligen många tänker men inte gör mera av det. Jag  har inte klarat av att välja en enda utan det blir några stycken, men som kopplingar till varandra. En sådan röd tråd  är ”att se sin samtid”. Och sättet jag kommer att använda mig av är att fånga upp aktuella händelser och situationer som jag tycker är intressanta och ge mig utrymme att reflektera och fundera över dem. Och sätta in dem i  ett större sammanhang. Vad säger det här om vår tid nu? Om vår samtid? Det kan vara alldagliga vardagshändelser eller mer spektakulära och dramatiska saker. Vad som händer och sker inom och mellan oss människor och i vår kultur och vårt samhälle. Att se mönster, att reflektera över vårt språks betydelse och påverkan på vår verklighetsuppfattning ser jag som spännande utmaningar. En annan röd tråd är sådant som stimulerar och gör mig nyfiken. Impulser  eller eftertankar jag får när jag hört, sett eller upplevt något som fastnat kvar hos mig.

    Någon vis person har sagt att ”fisken ser inte det vatten den simmar i ”. Jag tror att det är så med oss människor också. Vi har svårt att uppfatta, se och förstå många av de ”tysta” processer som vi blir en del i, beroende av och som påverkar oss. Mina reflektioner har inte ambitionen  att vara kritisk granskning eller att skapa opinion eller så. Bara försöka vara ett bidrag till mig själv och eventuella läsare att se vår verklighet lite tydligare. Eller ge tips om vad som kan vara av intresse även för fler än mig. Kanske fler frågor och inga svar. I bästa fall kan mina rader vara ett bidrag till läsaren eget skapande av sina unika sammanhang och betydelser. Att se vår samtid med lite reflekterande glasögon.

    Utöver de röda trådarna ”se sin samtid” och ”intressant för mig” kommer jag också att i mina reflektioner att  ta upp aktuella saker som händer i min verksamhet eller något annat aktuellt som jag tycker berör det jag arbetar med.

Comments are closed.