• Anknytning och empati

    Jag har den senaste tiden fått två ”påfyllningar” som påmint mig om sådant som jag tror är viktigt. Den ena var  en bra och nyttig föreläsning  i Linköping av Marianne Sonnby-Borgström. Hon föreläste utifrån sin bok ”Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster”. Den andra påfyllningen var, att jag stimulerad av föreläsningen, efter det tog mig an boken  för en andra genomläsning. Det jag då blev påmind om och tydligare förstår nu är hur intimt  kopplat och sammansatt vårt sätt att relatera, knyta an osv är kopplat till empati, inkännande osv. Och ytterst, hur viktigt är för vår civilisations överlevnad,  att vi uppgraderar betydelsen av de sociala och relationella aspekterna i vår kultur. Vi är  mycket mer ”vi , sociala varelser, än vi  till vardags lätt får för oss när JAG-budskapen duggar tätt. Så tänker jag nu.

Comments are closed.