• Filosofiska och existentiella perspektiv

    En insändare i  en dagstidning gav mig en påminnelse om något som jag genom åren återkommit till. Det kan låta banalt och lite abstrakt, men ändå! Nämligen att vi människor och samhället behöver filosofin och existentiella perspektiv, både för att överleva och utvecklas! Vi behöver dem mer än någonsin nu när förändringar och teknik drar in oss i dagsaktuella, ofta dramatiska nyheter och frågor. Där kortsiktighet och starka ord skymmer sikten för oss för att förstå sammanhang och vad det betyder mer långsiktigt. Vi blir kidnappade in i ett nu som kapar trossarna till sammanhangen. Insändaren gjorde också jämförelser med andra länder där filosofin finns med för barn och ungdomar i skolans arbete. Ofta möter jag inställningen att filosofin och existentiella  perspektiv är något flummigt och världsfrånvänt utan någon praktisk  nytta. Jag ser filosofin som ett stor praktisk hjälp i att få kartor, beskrivningar  och förståelse för vad livet och att leva som människa innebär och betyder. Långsiktigt tror jag att vi skulle må bra av att filosofin  skulle få en större, mer respekterad och självklar plats i olika sammanhang. Och att den ”marknadsförs” på ett mer ”nyttoorienterat” sätt så  att man enkelt och konkret kan förstå varför filosofisk kunskap kan vara bra för oss.Som psykoterapeut finns alltid den filosofiska  och existentiella bakgrunden när jag möter andra. Så gick mina tankar nu.

Comments are closed.