För privatpersoner

Skälen till att någon privat söker kontakt med mig kan vara varierande ( se fliken vanliga teman). Ibland söker personen helt för egen del, ibland som par eller för att familjen behöver hjälp från någon utomstående. Det kan gälla behov av konkret problemlösning eller påtagliga besvär där orsaken verkar tydlig. Det kan också vara så att personen upplever mer diffusa, men kännbara personliga problem, att hon/han inte mår bra psykiskt och/eller att det finns ett missnöje med relationer eller brist på relationer. När par söker hjälp handlar det ofta om krislägen där själva förhållandet står på spel, ibland kommer man tidigare, för att förebygga en befarad konflikt.  Ibland handlar det om att bryta en process av tilltagande och besvärande stress. Det kan vara i privata, yrkesmässiga eller mer offentliga sammanhang. Ibland kan vi klart vara överens om att det handlar om en personlig kris, ibland är det mer diffust och att problemet bottnar i en allmän känsla av långvarigt missnöje med tillvaron.  Kanske frågor av mer existentiell  natur är aktuella, frågor om livets mål, mening och hopp. Gemensamt för ovanstående är ofta att motivationen är kopplad till tankar och känslor att förändring är nödvändig, ”ett måste” eller att eliminera hinder för att må bra. Det betyder då att söka hjälp ofta inte upplevs som odelat positiv.                                                                                                                                                   Men kontakten med mig kan också ha en helt annan ingång. En som inte är direkt kopplat till problem eller svårigheter. Då handlar det mer om att personen från ett utgångsläge som upplevs ok, kanske till och med riktigt bra, vill ta nya steg i sin personliga utveckling. Kanske i en specifik roll eller vill stärka sig i ett specifikt avseende. Motivationen till sådan förändring bottnar ofta i nyfikenhet och önskan att förstå mer om sig själv och sina relationer.                                                                                 Med andra ord kan skälen, utgångsläget och ingångarna för när enskilda personer söker kontakt vara mycket olika.  Oavsett orsakerna till kontakten är första steget att resonera och bedöma vilken hjälp som är möjlig och lämplig. Välkommen att ringa eller skicka e-post.

OBS!                                                                                                                                                                                                                  Jag har från årsskiftet 2017/18 sagt upp mitt vårdavtal med Region Uppsala avseende privat psykoterapi. Det  betyder bland annat att jag numera inte tar emot patienter efter remiss från hälso- och sjukvården, utan enbart besökare som söker privat.