Psykoterapi

En av mina huvudsakliga arbetsuppgifter har sedan jag blev leg psykoterapeut  (1998) varit att vid egen mottagning erbjuda och bedriva psykoterapi. För att komma till mig söker man själv direkt privat, utan inblandning av någon annan. Man betalar således hela kostnaden själv.  Jag hade tidigare vårdavtal med Region Uppsala ( och tog därigenom emot på remiss), men det avtalet har jag numera sagt upp.

Psykoterapi som behandlingsform kan vila på olika teoretiska grunder och ha olika praktiska inriktningar. Mitt sätt att arbeta benämns integrativt vilket betyder att jag hämtar näring och grund i olika inriktningar. relationellt psykodynamiskt. kognitivt, KBT, (språk) systemiskt och existentiellt.                                                                                                                                                                Psykoterapi kan pågå under kortare eller  längre tid. Generellt kan sägas att ju mer tidsbegränsat man arbetar desto större krav på att strukturera och fokusera terapin. Ibland är det en öppen och bred  frågeställning  som är ingången  till psykoterapin, ibland är det ett klart avgränsat fokus. Första steget är alltid ett  resonemang och en bedömning om, och i så fall,  vad psykoterapin ska innehålla och hur den ska formas. Psykoterapi, eller psykoterapeutisk behandling som man ibland  benämner det, har som verksamhet och form  av flera skäl en särställning jämfört med andra former av samtal etc. Exempelvis bör den utföras av legitimerade psykoterapeuter och bedrivs därigenom inom ramen för hälso- och sjukvårdens regler.

Jag tar även  emot engelsktalande ( even in English language).

Om Du söker mer information om psykoterapi och dess olika inriktningar och former rekommenderas att  på nätet söka Region Uppsalas och Vårdguidens allmänna information 1177.

Ytterligare information finns under flera andra sidor, ex ”Verksamhetsformer” och ”Metod”