För professionella

Som jag nämnde under ingång ”Introduktion” är denna sida, ”För professionella”, inte längre aktuell som information i syfte att anlita mig för uppdrag till denna målgrupp. Orsaken är att jag sedan årsskiftet inte arbetar med denna typ av uppdrag längre. Anledningen att jag ändå behållit texten nedan är att ge en möjlighet att se vad jag bla tidigare har arbetat med.Texten som jag behållit är;

Sidorna ”För professionella” riktar sig i första hand antingen till Dig som söker information om stöd och kompetensutveckling för egen, kollegors, medarbetares eller underställdas yrkesmässiga behov eller för behov som mer har fokus på arbetsorganisation, arbetsplatser, arbetsmiljö osv.

När jag kontaktas i frågor om professionalitet, yrkesutövning osv handlar det förenklat oftast om två lägen. Ett vanligt läge gäller behov av löpande, utvecklande handledning i yrkesrollen, individuellt eller i grupp. Det andra läget är ett mer akut, krisartat läge där någon behöver stöd och handfasta råd om att lösa en problematisk situation eller process. Jag har genom åren arbetat i många olika roller, vilket medfört att också variationen på yrkesroller som jag samarbetet med varit stor. Eftersom jag är socionom och leg psykoterapeut och har en handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi så är det naturligt att det är inom det sociala, psykosociala och psykoterapeutiska området som min utgångspunkt och mina målgrupper huvudsakligen   finns.

När uppdrag är korta och avgränsade (ibland bara ett enstaka tillfälle) kallar jag det yrkeskonsultation  för att skilja från uppdrag där man samarbetar i en process över tid, som jag benämner handledning. Likaså skiljer jag mellan konsultation/handledning med fokus på professionalitet/funktion och sådan med bredare fokus i arbetslivet, tex  organisation, psykosocial arbetsmiljö osv, vilket beskrivs mer ingående under sidan Arbetsliv . I tex ledarskapsrollen finns ofta båda varianterna.

Se mer under verksamhetsformer och metod.