Arbetslivsfrågor

Som jag nämnt på andra ställen är denna sida ”Arbetslivsfrågor” inte längre aktuell som information i syfte att anlita mig för  uppdrag inom detta område. Anledningen är att jag sedan årsskiftet 2017/18 inte längre arbetar med den här typen av uppdrag. Anledningen att jag ändå här som på andra ställen i hemsidan behållit texten under denna rubrik är för att ge möjlighet att få en bild av vad jag bl a tidigare arbetat med. Texten som jag behållit är:

Den här sidan är för Dig som söker information om vad jag skulle kunna erbjuda när det gäller individuella, grupporienterade eller organisatoriska uppdrag, frågor och teman inom arbetslivet. Det kan ex gälla stöd eller utvecklingsbehov  som berör personalfrågor, ledarskap, arbetsgrupper, arbetsmiljö, organisation eller verksamhetsutveckling. Det är ofta frågor om ”fungerande”, effektivitet, ledarskap eller strategi,  men alltid med ett mänskligt perspektiv och med den mänskliga faktorn som fokus.. Efter många års arbete med psykosocial arbetsmiljö bygger mitt arbete naturligt också på antagandet att hälsa och effektivitet nära hänger ihop. Vanliga formuleringar när jag kontaktas (av staber eller ledare) är ” det fungerar inte” eller ” nu måste jag/vi ta tag i det här”.  Arbetslivsuppdrag har ofta fokus på arbetslivsroller.

Se mer under verksamhetsformer och metod.