Om mig

En hemsida som syftar till att informera och beskriva en sådan verksamhet som jag bedriver bör rimligtvis också innehålla något om mig själv i den professionella rollen. det finns flera skäl till det. Ett skäl är att den typ av verksamhet jag bedriver i hög grad är beroende av personlig och unik kompetens. Detta förstärks ytterligare om man som jag valt att ha en ”enmansverksamhet”. Som en följd av detta är det givet att också frågor om professionalitet och kompetens  platsar  under sidan ”Om mig” liksom under flera andra sidor.  Jag har valt att  beskriva  ”om mig” i min professionella roll  på fyra olika sidor nedan; kompetensidé, utbildningar,  yrkesroller och arbetslivserfarenheter. .