Arbetslivserfarenhet

Under den här sidan har jag tänkt mig ska ha ett varierande innehåll. Jag ska här lite friare berätta om olika saker en del av faktakaraktär (vad jag gjort, uppdrag jag haft osv), men också  mer subjektiva, erfarenheter och  slutsatser jag gjort. Sidan kommer av den anledning  säker kontinuerligt att förändras och ibland också speglas i min blogg.

Min arbetslivserfarenhet har jag hämtat från många håll genom anställningar och arbete i egen regi.  Anställningar har varit inom psykiatri (både barn och vuxna), hälso-och sjukvård, miljöterapeutiskt behandlingsarbete vid institution, personalarbete, företagshälsovård, arbetsinriktad rehabilitering samt med våld i närarelationer (primärt med dem som använder våld).  Jag har haft chefs-och ledarroller  i flera av nämnda anställningar. Som privatpraktiserande har jag haft många olika uppdrag, framförallt handledning, inom många olika organisationer, arbetskulturer och riktat till olika yrkesroller. Psykoterapeut har varit min basroll sedan 1998. Handledarrollen har kontinuerligt också funnits där sedan 1991.

Mina uppdrag har givit mig insyn i  och kännedom om många olika enskilda livsöden, gruppers liv och arbetsmiljöer. Det är något om detta samt nya aktuella tankar jag tänkt mig förmedla på denna sida.

Läs mer under yrkesbakgrund.