Kompetensidé

Något om min grundläggande syn på kompetens; Om man talar om just kompetensbegreppet inom ”mitt” verksamhetsområde, så ser jag kompetens som en komplex kvalité med flera olika ingredienser. Självklart ingår sådana delar som man vanligtvis förknippar med kompetens, tex formell utbildning, kunskap, erfarenhet, och metoder, men det är  inte tillräckligt. Kompetens kräver också mer personliga inslag som har med motivation, engagemang och intresse. Det leder till att kompetens  till viss del också är något av ”färskvara”, dvs något som skapas i nuet, i mötet och i relationen till dem man samarbetar med vilket i sin tur kräver anpassning till såväl den enskilda människan och till sammanhanget. Slutligen måste man alltid sätta kompetens i ett resultat och syftessammanhang eftersom kompetens ska användas för att uppnå något, ett önskvärt mål, en intention eller ett resultat.