Min utbildningsbakgrund

 

 

Som jag beskrivit på annat ställe har utbildning och praktiskt arbete (teori och praktik) följts åt genom hela mitt yrkesliv.

De mer omfattande utbildningarna med direkt betydelse för mitt arbete idag;

– Socionomexamen (1974)

Grundläggande psykoterapeututbildning  ( ”steg 1” )  (1982)

Gruppterapeutbildning

– Familjeterapeutiska utbildningar

– Leg psykoterapeut (IPP 1998)

– 2-årig handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi  (SAPU 2002)

– Vidareutbildning,  tre terminer, inom KBT  motsvarande steg 1 (2011)

– Jag har också div vidareutbildningar inom olika arbetsområden, tex inom personalområdet, psykoterapi, företagshälsovård, psykosocial arbetsmiljö, organisationsutveckling, våld i nära relationer.

– Jag har varit aktiv inom en systemiskt orienterat närverk (SCT), är medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) samt är godkänd handledare av Nämnden för Socionomauktorisation