Yrkesbakgrund

Yrkesmässigt har jag efter min socionomexamen haft anställningar som kurator inom vuxen- och barnpsykiatrin (1974 – 1977), med behandlings- och ledningsarbete inom missbruksinstitutioner (1978- 1984),som personalchef (1984- 1986) och som beteendevetare / konsulent inom företagshälsovård (1986-1991).

Sedan 1991 har jag bedrivit verksamhet i eget företag. Parallellt med arbetet i det egna företaget arbetade jag mellan 1991- 1994 halvtid som organisationskonsult inom Länsarbetsnämndens Arbetslivstjänster, mellan 2008 -2011, halvtid som kurator inom  Primärvård och de senaste 3½ åren som psykoterapeut och verksamhetsansvarig vid MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala. I en handfull av ovanstående arbeten har jag också haft verksamhetsledande roller. Sedan 1998 då jag erhöll min psykoterapeutlegitimation har jag, på minst halvtid, kontinuerligt bedrivit psykoterapi i min privatpraktik. Handledningsuppdrag tex inom socialtjänsten har fyllt en stor del av min arbetstid under många år och jag har också under flera år varit handledare för psykoterapeuter och handledare inom grundläggande psykoterapeututbildning. Jag är också godkänd handledare för socionomauktorisation.

För mer information tex om de uppdrag jag arbetat med ber jag Dig att kontakta mig så ska jag berätta mera.