Länkar/referenser

Här presenterar jag sådant som jag vill förknippas med eller vill hänvisa till. Det kan vara inspirations- och/eller kunskapskällor.Det kan exempelvis vara personer, grupper, organisationer, verksamheter, vetenskapliga publikationer  eller litteratur.