Litteratur

Här ger jag  ganska osorterat och spontant boktips, litteraturreferenser eller inspirationskällor som för tillfället känns aktuellt för mig och som jag direkt eller indirekt använder och/eller inspireras av och har nytta av i mitt arbete. Det kan vara färskt, nyutkommet eller material av äldre slag.

Böcker:

Psykoterapi:

  • ”Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster”: Marianne Sonnby-Borgström
  • ”Jag tror jag måste prata med någon” ( en guide till terapi ): Jenny Rickardsson. Natur och kultur.
  • ”Mentalisering”: Rydén och Wallroth
  • ”The Transforming Power of Affekt”  av Diana Fosha  2009
  • ”Hjärnan och den inre världen” av Mark Solms och Oliver Turnbull Natur och Kultur 2005.
  • ”Det sociala livets emotionella grunder” av Wettergren, Starrin och Lindgren. Liber 2008.
  • ”Integrative Therapy” av O´Brien och Houston. Sage 2007

 

Språksystemisk och språkvetenskaplig litteratur:

* ”Från påverkan till medverkan”. Terapi med språksystemiskt synsätt: Anderson och Goolishian.

* ”Öppna samtal”: Jaakko Seikkula.

*”Egyptens nycklar” ( handlar om hur de egyptiska hieroglyferna kunde dechiffreras ) : Lesley & Roy Adkins. Månpocket 2000.

 

Filosofi:

* ”Varför världen inte finns”: Markus Gabriel  (2015)

* Zen…och konsten att sköta en motorcykel: Robert M Pirsig

* Ovetande och vetande”: Kaj Håkansson

Övriga:

”I varje trumslag jordens puls”. Författare: Mikael Kurkiala,kulturantropolog. Ordfront förlag, 2005.

”Samlade tankar från Roten” av Tage Danielsson.  Allmän klokskap och skarpsinne av en stor humanist.

Publikationer:

”Trygg anknytning  till psykoterapeuten ger hållbar psykoterapi”. Avhandling psykologiska institutionen, Stockholms universitet. November 2014.

Debatt:

”Pillret”: Ingrid Carlberg, Norstedts,2011

Populärvetenskapligt:

”Hjärnan är stjärnan – ditt enda oersättliga organ”: Kaja Nordengen

”Flow – Den optimala upplevelsens psykologi”: Mihaly Csikszentmihalyi. Natur och Kultur 2003.

 

Artiklar:

 

Filmer: