• Mer om likheter och skillnader

    Har just läst en bok med titeln ”I varje trumslag jordens puls”, författare Mikael Kurkiala, som för mig både öppnat upp till nya perspektiv och insikter och samtidigt på ett väldigt tydligt sätt satt ord på sådant jag själv mer fragmentariskt eller suddigt känt och tänkt. Den ger möjlighet att vidga och fördjupa perspektiven på oss människor, på livet och på det vi kallar verkligheten och världen. Och berör i högsta grad sådant jag funderat och skrivit om tidigare och som handlar om människans sätt att förhålla sig och reagera på likheter, det kända respektive det olika, skillnader. Författare till boken är kulturantropologen Mikael Kurkiala.

Comments are closed.