Verksamhet

På sidorna under denna rubrik presenterar jag VAD jag arbetar med nu eller vad jag tidigare har arbetat med, vilka delar jag har eller har haft i min verksamhet.