Arbetslivsuppdrag

Denna sida beskriver en typ av uppdrag jag haft och som ligger nära det som finns under sidan ”för professionella” genom att det i hög grad gäller arbete inom arbetslivet. Det skiljer sig dock  genom att det här handlar om uppdrag som har en bredare ansats och ett bredare fokus och ofta berör många. Jag har delat in dem i yrkeskonsultation, ledarskap, arbetsgruppsutveckling, psykosocial arbetsmiljö samt organisations- och verksamhetsutveckling. Jag har bl a genom min företagshälsovårdsbakgrund under många år arbetat med sådana arbetslivsuppdrag. Numera genomför jag endast undantagsvis sådana uppdrag.