Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö är ett diffust, komplext begrepp och arbete med sådana frågor kan innebära  många olika saker. Det kan gälla individuella, grupp- eller organisatoriska frågor. Exempel på vanliga ingångar för psykosocialt arbetsmiljöarbete är stress, kris, personal (o)hälsa, arbetsklimat eller samarbete. Jag har bl a genom min företagshälsovårdsbakgrund mångårig erfarenhet av sådant arbete. Numera tar jag inga sådana uppdrag.