Ledarskap

Jag tar numera pga min pensionering endast undantagsvis uppdrag av  denna typ. Sidan skulle lika gärna kunna gälla handledning och yrkeskonsultation och i viss mån arbetslivsinriktade samtal, men eftersom chefs- och ledarskap har sin särart har jag velat markera att jag erbjuder olika typer av hjälp och stöd till den den rollen.