Arbetsgruppsutveckling

I min yrkesmässiga bakgrund finns mycket arbete med grupputveckling, konflikthantering, teambuilding, samarbete osv. Idag arbetar jag inte med sådana uppdrag.