Utbildningar

Jag har sedan mitten av 1980-talet i varierande grad ägnat mig åt utbildningsverksamhet. Det har skett inom ramen för företagshälsovård och psykosocialt arbetsmiljöarbete (ex stress, organisationsförändring, hot och våld i arbetslivet, ledarskap, medarbetarsamtal) , utbildningar i syfte att utveckla professionalitet inom det psykosociala och psykoterapeutiska området samt inom området verksamhets- och grupputveckling. Numera tar jag inga uppdrag av denna typ.