Yrkeskonsultation

Yrkeskonsultation avser ett eller flera samtal till dem som utifrån sin roll eller funktion i yrket har ett behov av bollplank, rådgivning eller vägledning. Yrkeskonsultationen  fokuserar på en eller några få frågor, teman eller problem. Yrkeskonsultationer har i likhet med allt övrigt jag arbetar med människan, den mänskliga faktorn och relationer som utgångspunkt. Den bygger inte på att man ska samarbeta över längre tid  utan här och nu ägna sig  åt problemlösning.Den kan givetvis både ha ett effektivitetssyfte och stödjande, hälsosyfte, tex vid stresshantering. Jag har alltså valt att skilja denna form från handledning också genom att min roll blir  mer rådgivande och lösningsfokuserad än vad som i regel gäller i handledningsuppdrag. Likaså kan pedagogiska inslag vara vanligare vid yrkeskonsultation.Chefer och ledare är en vanlig målgrupp för yrkeskonsultation.