Föräldrastöd

Frågor om familjeproblem och föräldraskap är ofta aktuella i mina kontakter. När föräldrar ( en eller båda ) söker kontakt för stöd och hjälp i sin föräldraroll  samtalar vi om situationen och vad man vill ha hjälp med. De individuella kontakterna kan därför förstås se olika ut.

Jag har efter min socionomexamen 1974 i olika roller arbetat med föräldrafrågor och föräldraroller. Exempelvis som kurator, missbruksbehandlare och med våldsbehandling vid MVU i Uppsala. Vid MVU arbetade jag i 10 år med ett speciellt föräldraprojekt/program  mot psykiskt och fysiskt våld och med barnperspektiv  i centrum. Metoderna i  föräldrakontakterna idag anpassas till vilken typ av problem, vilka förutsättningar och situation som gäller.

Föräldrautbildningen ”Circle of Security” (COS-P) har tillämpats i Sverige de senaste  åren. För 5 år sedan gick jag den första ledarutbildningen inom COS-P som genomfördes i Sverige. Utbildningar i COS-P genomförs med hjälp av ett strukturerat DVD-baserat material som användas individuellt eller i grupp. Teoretiskt vilar COS-P på anknytningsteoretisk och relationell grund. Jag är licentierad utbildare för COS-P och har använt detta ibland och funnit det användbart och uppskattat. Om någon är intresserad av mer information om COS-P eller annat inom föräldrastöd är Ni välkomna att kontakta mig så berättar jag mer.

Se mer under länkar och referenser/organisationer