Konsultationer

Jag har valt att rubricera en viss form av samtal som jag har med privatpersoner, som konsultation. Det är ett eller flera samtal som tydligt fokuserar på en eller några få frågor, teman eller problem och där rådgivning och vägledning är den huvudsakliga uppgiften. Konsultationer har, i likhet med allt övrigt jag arbetar med, en psykosocial grund. Den mänskliga faktorn och relationer är utgångspunkten. Konsultationsformen bygger inte på att man ska samarbeta över längre tid, utan att här och nu ägna sig  åt problemlösning. Jag har alltså valt att skilja denna form från samtal och psykoterapi  som sträcker sig över längre tid där man tar processen mer i beaktande. Som ”samtalare” intar man en annan roll.Konsultationer kan exempelvis präglas av ett mer pedagogiskt arbetssätt.