Par/familje – terapi/samtal

Parterapi  är en verksamhetsform som vänder sig till par som i sitt förhållande exempelvis behöver hjälp att lösa en låsning, hantera en tärande obalans mellan roller eller en konflikt i sin relation. Det kan vara aktuella eller gamla konflikter, kriser i samlivet, kommunikations- eller samarbetsproblem,  yttre händelser eller familjeproblem som skapat påfrestningar och gemensam stress. Separationstemat kan vara aktualiserat av den ena eller båda parter. Skälet kan också mer ha prägeln av  förebyggande åtgärd vid befarade  kommande problem.

Ibland pratar man om parsamtal eller familjerådgivning istället för parterapi.  Som jag ser så är det inte så viktigt vad man kallar det utan det centrala är att det i båda fallen är relationen, sampelet som primärt är i fokus. Det betyder att kommunikation och samspelsmönster har en given plats i båda. Lite förenklat kan man  säga att parterapin kräver ett arbete i processer över tid och har  målsättningar som mer fördjupat berör och belyser såväl parterna var för sig som sampelet dem emellan. Parsamtal kan ske vid ett eller flera tillfällen och ha ett mer problemlösande eller ventilerande syfte. Familjerådgivning och familjeterapi är  andra former som ligger nära parterapi/parsamtal. Då finns också möjligheter att inkludera fler familjemedlemmar i samtalen. Föräldraroller kommer då också ofta i fokus.

Jag tar emot par och familjer i någon av ovanstående syfte och former. Jag har sedan i mitten av 1970-talet i olika roller bedrivit kris-och förändringsarbete med par och familjer, periodvis ofta periodvis  mindre. Sedan jag startade min firma 1991 och framförallt sedan jag blev legitimerad psykoterapeut har arbete med olika par och familjer varit aktuellt.

Under sidan föräldrastöd finns kompletterande information som ofta berör parterapi / samtal.