Psykoterapi

När man i slutet av 1970-talet i Sverige inrättade en statlig psykoterapiutbildning  beskrev man psykoterapi  ”som en systematisk och målinriktad verksamhet bedriven med vetenskapligt grundade psykologiska metoder och med beaktande av samspelet mellan individ och social miljö. Psykoterapi ska utföras eller ledas av härför särskilt utbildade personer i syfte att hjälpa människor att komma tillrätta med psykiska och psykosomatiska besvär, samlevnadsproblem och andra problem i livsföringen” (Psykologilexikon, Egidius).

Psykoterapi kan bedrivas utifrån olika psykoterapeutiska metoder och teoribildningar. För den som söker hjälp kan det vara klokt att skaffa sig information både om vilka metoder som används och att den man söker hjälp hos är legitimerad psykoterapeut. Enligt tydliga regler och krav utfärdar Socialstyrelsen legitimation för psykoterapeuter. Utbildningen till psykoterapeut kan som sagt ha olika inriktning, men gemensamt för alla med legitimation är att det krävs omfattande utbildning och erfarenhet. Psykoterapi kan bedrivas under kortare eller längre tid. Den kan ske individuellt eller i grupp (se under gruppterapi). Parterapi är en form som ett par kan genomgå (se under parsamtal/parterapi). Då är fokus i hög grad på relationen. Ibland önskas hjälp för hela familjen.Eftersom god psykoterapi och personlig förändring grundas i   tryggt och tillitsfullt samarbete mellan patient/klient och psykoterapeut  är det av stor betydelse att den relationen känns bra för patienten.

Jag har sedan jag erhöll min legitimation som Socialstyrelsen utfärdade 1998 kontinuerligt bedrivit psykoterapi i min privatpraktik, mottagning i  Uppsala. Du kan läsa mer om mina psykoterapimetoder under metod.

 

Se också www.rpc.nu