Professionell utveckling

Som på flera andra ställen på hemsidan konstaterar jag att den här sidan inte längre är aktuell som ”marknadsföring” eftersom  jag numera inte tar uppdrag av den här typen. Jag har behållit texten enbart för att ge en möjlighet  för besökaren skapa sig en helhetsbild av mina tidigare erfarenheter inom detta område. Texten lyder;                                                                                            Den här sidan är avsedd för den som är intresserad av kompetensutveckling inom en avgränsad yrkesroll eller profession. Det är i första hand för roller inom det sociala, psykosociala och det psykoterapeutiska området. Jag skiljer på uppdrag som är korta och avgränsade ( kanske ett enstaka tillfälle ) som jag kallar yrkeskonsultation  och på uppdrag där man samarbetar i en process över tid, som jag här benämner handledning. Likaså skiljer jag mellan konsultation/handledning med fokus på professionalitet/funktion och sådan med bredare fokus i arbetslivet, tex  organisation, psykosocial arbetsmiljö osv som beskrivs mer ingående under sidan Arbetsliv. I tex ledarskapsrollen finns ofta båda varianterna. Eftersom jag genom åren arbetat i många olika roller har också variationen på yrkesroller som jag givit konsultation och handledning  till varit stor. Jag har kontinuerligt haft handledningsuppdrag sedan 1991 inom många områden ( se sidan ”om mig” samt ”Handledning”.