Yrkeskonsultation

Jag har genom åren arbetat med tidsmässigt kortare eller längre uppdrag som mentor, problemlösare och rådgivare till skiftande arbetslivsroller, allt med målet att ge stöd och hjälp i professionella roller. Numera tar jag pga pensionering sådana uppdrag endast undantagsvis.