Verksamhetsintroduktion

Bortsett från att min verksamhet enbart bedrivs på min mottagning och begränsats till psykoterapi, konsultationer och samtal till målgruppen privatpersoner gäller nedanstående idéer. Jag har därför valt att behålla den text som gällde även när jag arbeta med professionella målgrupper och arbetslivsfrågor. Texten är;

Under  sidan verksamhet har  jag kortfattat samlat det jag har att erbjuda. En del är mer stående erbjudanden, annat är mer av karaktären skräddarsytt och/eller undantagsvis. Jag har genom åren ofta funderat över vilken verksamhetsidé jag ska ha utan att kunna spika någon för evigt. När verksamheten är så nära sammanflätad med mig själv, som  det ju lätt blir i ett enpersonsföretag, så blir också verksamhetsidén  nära kopplat till mina aktuella kunskaper, intressen, erfarenheter och inte minst hur världen runtomkring mig påverkar mig. Självklart förändras då också idéerna om varför man arbetar med det man gör.

Frågan om min verksamhetsidé har i praktiken blivit en process med kontinuerlig förändring som kännetecken. Men när jag nu ser tillbaka så är , enkelt uttryckt, den röda tråden att jag velat bidra till att personer, grupper och organisationer med min hjälp kunnat återfå eller bibehålla balansen mellan krav/förväntningar (subjektiva, egna eller omgivningens) och tillgängliga mänskliga (egna) resurser, tid mm. Det, lite abstrakt uttryckta, är i praktiken i hög grad det som långsiktigt hållbart avgör hälsa, välbefinnande, fungerande och presterande.För den som känner till teorierna om KASAM känner också igen grundtankarna därifrån. Jag vill att jag med min kompetens och mitt utomstående perspektiv genom samarbete ska bidra till hälsa, välfungerande och effektivitet i vid bemärkelse. Även om det är stor variation i det utbud jag har, så är det egentligen samma saker de fokuserar. det gäller att i olika roller, med olika mål och sammanhang hantera komplexa balansakter i livet. Under verksamhet beskrivs de olika formerna jag arbetar i och med.