Metoder

På sidorna under denna rubrik belyser jag olika aspekter av HUR jag har arbetat och, i den mån jag fortfarande är aktiv, arbetar.