Integrativt förhållningssätt

En basalt antagande och utgångspunkt i mitt arbete är att man först behöver behöver veta behov, mål, sammanhang och förutsättningar innan man bestämmer hur man ska arbeta. Målen bestämmer min roll och metod. Det innebär att valet av metod anpassas till situationen. Jag har en bank av olika teorikomplex som sedan grundar olika metoder och tekniker. Ibland är jag strikt ”renlärig”  avseende en teori eller metod, ibland fogar jag samman flera  som sinsemellan har både likheter och olikheter. Att på så sätt välja metoder som kompletterar varandra till en sammanhållen helhet blir vad man kallar ett integrativt förhållningssätt.

Se mer under länkar och referenser/litteratur