Arbetssätt

Som en introduktion och ingång till sidorna under metod vill jag först ge min grundläggande och principiella syn på frågor som har med ”HUR” man arbetar inom det yrkesområden jag verkar inom. Arbetssätt är något mycket mer komplext och mångfacetterat än vad som ryms i metod eller teknik. Det konkreta och direkta greppen bottnar i sådana svårfångade aspekter som tex filosofi och värdegrund. De leder till teoretiska val och antaganden som sedan styr vilka metoder och tekniker som används. Allt detta färgas  sedan av det förhållningssätt, den stil och det engagemang som visas, vilket ofta får stor betydelse för hur arbetet slutligen mottages, uppfattas och värderas av klienter/patienter/kunder osv. Ett annat sätt att vinkla det är att sådant som relation, motivation och bemötande är viktiga ingredienser i  kompetent och professionellt  arbete. Under metodsidan  har jag samlat några aspekter jag funnit viktiga och användbara när jag arbetar ( teori, samtal, samarbete, integrativ metod, roll ). Psykoterapi som metod har fått en särskild plats.