Psykoterapi

Vårdavtal med Uppsala läns landsting finns.

Som psykoterapeut erbjuder jag integrativ psykoterapi till vuxna ( från 18 år ) där  två inriktningar dominerar;  psykodynamisk, interpersonell ( relationell ) inriktning samt kognitiv psykoterapi. Med grund i antagande om relationers centrala betydelse för människors psykiska hälsa och utveckling, arbetar jag utifrån ett integrativt perspektiv och arbetssätt. Det innebär att jag ibland också använder metoder hämtade från humanistisk-existentiell, systemisk eller pedagogisk inriktning.Psykoterapin erbjuds vid olika av  de besvär och symtom som brukar inrymmas i  psykisk ohälsa och som kan märkas i privatliv och/eller i arbetsliv. Det kan gälla tydliga problem med ångest, oro, depression, sviktande självkänsla eller självbild, kriser, relationsproblem, problematisk ilska och skrämmande beteenden eller stress.  Det kan också vara mer diffusa besvär kopplat till existentiella frågor, utmattning, identitet, ensamhet eller motivation.  Läs mer under Börja här/vanliga teman.

Eftersom psykoterapi i hög grad är ett personligt förändringsarbete ser jag nyfikenhet och intresse för att förstå mer om sig själv och sina relationer som en viktig utgångspunkt i samarbetet.

En grundtanke när det gäller psykoterapi är för mig att en hållbar hjälp för att lindra lidande, att personligt utvecklas och må psykiskt bättre krävs att hela människan berörs.  ”Jag själv” är  ett mänskligt system med kropp, tanke och känsla och med även en existentiell och själslig dimension involverad.  Konkreta beteenden, handlingar och attityder är det som syns utåt ofta det som  upplevs som tecken på resultat. Genom att alla nämnda komponenters samspel och ömsesidiga påverkan kan psykoterapeutiska  interventioner ha olika fokus och ske på olika sätt.  Det är här metodval kommer in och aktuell forskning stödjer tanken på att olika metodval och anpassning (matchning) är viktigt men också att tryggheten i  den terapeutiska relationen är minst lika viktig.

Se också www.rpc.nu