Psykoterapeutiska metoder

Jag har på flera andra ställen berört mina metoder och arbetssätt  och vill bara här nämna några exempel på specifika metoder och tekniker som influerar och inspirerar när det gäller just psykoterapi;

– AEDP ( Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy )   www.aedpinstitute.com

– Affektfokuserad psykoterapi

– STDP ( Short-Term Dynamic Psychotherapy )

– MBT (mentaliseringsbaserad terapi)

– IPT ( Interpersonell psykoterapi )

– TA ( Transaktionsanalytisk teori och metod )

– Systems-Centered  Psychotherapy (SCT)

Läs mer under länkar och referenser