Rollbegreppet, en tänkbar utgångspunkt

Jag har funnit rollbegreppet  som en användbar plattform för människans utvecklingsarbete. Roll är ett relationellt begrepp genom att det förutsätter  sammanhang och mål. Vi har/tar/tilldelas olika roller, informella eller formella, avsiktliga eller oavsiktliga, medvetna eller omedvetna, i alla livets stunder och situationer, privat, i arbete, i studier osv. Könsroller, yrkesroller och föräldraroller är bara några av de roller som ofta kopplas till stereotypier som riskerar att påverka oss på ett sätt som motverkar att vi väljer vår väg, fattar beslut utifrån egna förutsättningar etc. Rollerna fyller många funktioner för oss människor. De ger skydd, trygghet, förutsägbarhet och ”spar tid”, men de kan också bli hämmande, hindrande och skapa stagnation. Ibland kan rolltänkandet hjälpa oss genom att distansera oss och få perspektiv, inte ta saker personligt, ibland kan rollen bli destruktiv genom att den till exempel  olyckligt förhindrar personligt ansvarstagande. Genom att erbjuda både möjligheter och hinder blir rollen ofta en användbar utgångspunkt i ett förändringsarbete grundat på utforskande, insikt och prövande.  Utforskandet av mansrollen och papparollen har genom åren varit en intressant och lärorik arbetsuppgift.

Våra roller berör oss människor känslomässigt, tankemässigt och påverkar våra beteenden och min erfarenhet är att reflekterande som metod här är användbar och hjälpsam.