Samarbete som idé

Min grundläggande verksamhetsfilosofi vilar på idén om att den hjälp jag erbjuder ska vara ett samarbete där vi är två eller flera parter som gemensamt bidrar till något önskvärt, förändring osv. Jag bidrar med min kompetens och är på så sätt expert på det medan den som söker kontakt med  mig bidrar med sin kunskap om sitt liv och sina erfarenheter. Båda har ansvar, inte för samma sak och kanske inte lika mycket, men ändå ett ansvar för att göra det den kan, förmår, orkar osv. För mig blir arbetet då ett samarbetsprojekt med kreativitet och energi som nycklar till hopp om utveckling och förändring. Det är onödigt att säga det kanske, men denna syn på samarbete leder också till antagandet att psykisk hälsa, minskat psykiskt lidande, det själsliga läkandet eller det personliga utvecklingsarbetet kräver egen medverkan och visst mått av aktivitet av ex patienten. Nära kopplat till detta är också tanken att det är viktigt att ta vara och bygga på det fungerar, stärka det man är nöjd med osv och att inte enbart fokusera på problemen och bristerna. Ofta behövs energin från det man klarar av, kan känna sig nöjd med osv för att orka ta itu med det man inte klarar av.