• Motsägelsefulla budskap i vår tid

    En stillsam undran; hur påverkas vi människor och våra hjärnor av att leva i en tid med så intensivt och ymnigt informationsflöde som vår tilltagande teknikutveckling medför? Just nu funderar jag särskilt över hur vi påverkas av att olika budskap sinsemellan ofta är oförenliga eller motsägelsefulla? Tvingas vi att omedvetet eller medvetet ta till strategier med undvikande, låtsas att motsägelserna inte finns där osv. Jag saknar röster i det offentliga rummet som sätter ord på de motsägelser och omöjliga ekvationer vi tar del av från olika experter och proffstyckare. ”Konsumismen” kontra sinande globala resurser är bara ett av många exempel på en långsiktigt omöjlig oförenlighet. Hyllandet av ungdomsidealen  kontra åldrandets oundviklighet är en annan. Jag skulle vilja att man oftare satte ord på de orealistiska och oförenliga idealen. Nu står alla på var sin ö med sin megafon och ropar ut sitt budskap som om de(t) andra inte fanns. Det uppstår en kraftig split för den som ska ta emot alla dessa motsägande budskap. Det ohälsosamma ligger i att alla mer eller mindre tydligt känner att de budskap vi får ta del av, de oförenliga krav vi som människor och medborgare ska leva upp till osv inte är realistiska men vi ska utåt låtsas som att det visst går att klara. Jag är inte ute efter svar och lösningar, bara att man oftare offentligt konstaterar att det inte går ihop eller att vi måste välja och öppet vara beredda att betala priset.

Comments are closed.