• Olikhet

    När jag hör och ser hur vi i vårt samhälle möter och bemöter varandra med en allt mer krass och kritisk attityd och ton och där det förefaller väldigt viktigt att betona det individuella  och hur olika varandra vi är, blir jag fundersam. Det blir inte mindre förvirrande  när jag samtidigt  ser hur måna och nästan paniskt angelägna vi är att hitta tillhörighet och likhet med andra, grupper som är lika oss osv. Då undrar jag i mitt stilla sinne; vem tjänar på att vi i vår kultur betonar olikheten mellan människor, vilka tjänar på vårt behov av att vara lika andra? Vilka krafter och underströmmar i vårt samhälle gagnar detta? Vad kommer man om femtio, hundra år att säga om oss och hur vi ”förvaltade det sociala kapitalet”, dvs det som i hög grad ingår i samhällsutvecklingen?

Comments are closed.