Bakgrund

Först vill jag säga; innehållet under sidan ”Rosettastenen” handlar i första hand om ett speciellt intresseområde som jag har, ett eget ”sidoprojekt”, som inte direkt informerar om min verksamhet inom Mikael Nordh AB. Om Du söker konkret eller praktisk information om min verksamhet, mina metoder osv rekommenderar jag dig att direkt söka under andra sidor som mer direkt berör detta. Då spar Du tid.  Men om Du är nyfiken på att ta del av mina mer filosofiskt orienterade tankar, tankar om språkets betydelse eller existentiella funderingar,  då kanske du kanske ha behållning av att fortsätta läsa här. Därmed inte sagt att innehållet här inte har stor relevans för min verksamhet, Självklart bidrar den till mitt arbete eftersom det är en del av mig. Både som bakgrundston och mer direkt i  arbetsmetodiken skapar det helhetsbilden av min verksamhet. Är Du exempelvis intresserad av filosofi, antroplogi, sociologi, psykologi, lingvistik m.m kanske något av det jag tar upp här kan intressera.

Jag är en praktiker med intresse för teori och mina inlägg här har inga anspråk på att vara vetenskapliga, bara väcka och stimulera tankar och ge impulser att fundera över livet, tillvaron och verklighetens beskaffenhet.

”Sidoprojektet” som jag vill behandla och belysa under sidan ”Rosettastenen” låter sig inte avgränsas eller definieras på ett tydligt eller enkelt sätt. Det berör kunskaper och perspektiv från flera håll, är tvärvetenskapligt om man så vill se det. Om jag ändå ska göra ett försök att formulera intresset så blir det i form av några frågor; Vad är egentligen det vi kallar verklighet? Hur skapas vår verklighetsuppfattning?  Vilken roll har språket (i vid bemärkelse) i detta skapande och vilka konsekvenser får vår tilltro till att det ”finns objektiva sanningar”?  För mig har dessa frågor direkt och praktisk koppling till mitt  psykoterapeutiska eller konsultativa arbete.

Ytterst finns två syften med sidan; Ett är att rätt och slätt berätta om sådant som intresserar mig. Det andra syftet är att ge impulser för att bidra till att utveckla tänkandet, reflekterandet och metodiken när det gäller att lösa mänskliga, relationella eller organisatoriska problem, att bidra till psykisk hälsa eller personlig utveckling. Jag har på andra ställen nämnt att filosofiska aspekter utgör en viktig vägledande bakgrundsroll i  mitt praktiska arbete och den här sidan kommer förhoppningsvis att visa och bekräfta detta.

”Rosettastenen” är namnet på det juridiska namnet på en bifirma inom Mikael Nordh AB. Namnet är valt för att historien omkring den verkliga Rosettastenen på många sätt symboliserar och berör sådana tankar som intresserar mig i mitt ”sidoprojekt”.