Uppfattningar och perspektiv

2015-07-03: I  en bok publicerad i år med titeln ” Varför världen inte finns” har den tyske filosofen Markus Gabriel ( se litteraturlistan på annan plats ) beskrivit nya spännande teoretiska och praktiska perspektiv om vår verklighet och ”världsliga” saker och som stimulerar till eftertanke. Om Du är intresserad av såna saker så rekommenderas att läsa boken! Som jag tänker så utvecklar han idéerna från konstruktivismen och tar oss vidare i vårt utforskande om vår verklighet.