• Språksystemiska perspektiv

    Jag har länge, egentligen ända sen jag började arbeta men familjeterapi på 1970- talet, varit intresserad och influerad av systemteoretiskt tänkande. Jag har alltid funnit dessa perspektiv både stimulerande och praktiskt användbara. För ca 25 år sedan, bla genom boken ”Från påverkan till medverkan”, växte en speciell gren av systemiskt tänkande fram som gjorde mig nyfiken. Det var den sk språksystemiska inriktningen. Detta sätt att tänka både roar och oroar genom sitt radikalt annorlunda sätt att se på den sk verkligheten, som vi ofta tar för givet. Här är oundvikligt att filosofiska perspektiv och frågor aktualiseras och utmanas. Om min nyfikenhet får styra kommer jag att utforska området mer i framtiden i syfte att utveckla metodik  och arbetssätt inom mitt arbetsområde.

Comments are closed.