• Antingen eller ….eller både och…?

    Blev i min vardag återigen påmind om hur vi som samhällsmedborgare och mottagare av nyheter, verklighetspresentationer, expertutlåtande osv i vårt offentliga rum blir utlämnade till ”antingen eller beskrivningar”, resonemang som är präglade av svart-vita antaganden eller saknar beskrivningar av sammanhang och perspektivval. Jag undrar i mitt stilla sinne hur det påverkar vår världsbild och benägenhet att vilja ta till oss livets komplexitet, vår syn på hur problem ska lösas osv.

Comments are closed.